PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH MIỆN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu tự kiểm tra Đảng viên (về việc chấp hành theo Điều 30 của Điều lệ Đảng) 14/04/2018 [HyperLink19]
2 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG 28/10/2017 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
4 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
5 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]