PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH MIỆN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Kiểm tra học kỳ I - Sinh học 9. Năm học 2016 - 2017 Trần Văn An [HyperLink19]
2 Kiểm tra học kỳ I - Sinh học 8. Năm học 2016 - 2017 Trần Văn An [HyperLink19]
3 Kiểm tra học kỳ I. Năm học 2016 - 2017 Trần Văn An [HyperLink19]
4 Kiểm tra học kỳ I. Năm học 2016 - 2017 Trần Văn An [HyperLink19]
5 Đề thi HSG môn Sinh học 9 - Thanh Miện 2015 Trần Văn An [HyperLink19]
6 Đề thi học sinh giỏi môn SInh học 9 NH: 2015-2016 Hiệu Trưởng [HyperLink19]
7 Đề thi học sinh giỏi môn SInh học 8 NH: 2016-2017 Trần Văn An [HyperLink19]
8 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
9 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
10 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
11 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]