PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS THANH MIỆN
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
02 Về việc Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động trong các đơn vị trường học năm học 2018 - 2019 27/08/2018 [HyperLink19]
01 Về việc thực hiện BHYT học sinh năm học 2018 - 2019 27/08/2018 [HyperLink19]
62 Chương trình công tác kiểm tra, giảm sát năm 2018 Của UBKT Đảng uỷ Thị Trấn Thanh Miện 24/01/2018 [HyperLink19]
61 V/v mời dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 24/01/2018 [HyperLink19]
60 Kế hoạch triển khai hiện Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện Thanh Miện năm 2017 24/01/2018 [HyperLink19]
59 V/v đôn đốc nộp bản kê khai tài sản, thu nhập 24/01/2018 [HyperLink19]
58 Vận động phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 24/01/2018 [HyperLink19]
57 Báo cáo kết quả xây dựng và chấm điểm "cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017 24/01/2018 [HyperLink19]
56 Hướng dẫn Học tập chuyên đề "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở năm 2018 24/01/2018 [HyperLink19]
55 Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) 24/01/2018 [HyperLink19]
54 Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp ngày 06 tháng 11 năm 2017 24/01/2018 [HyperLink19]
53 Thông báo KL giám sát việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc của các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 15/12/2017 [HyperLink19]
52 V/V tổng kết công tác xây dựng Đảng 07/12/2017 [HyperLink19]
51 V/V triển khai cho đội viên, đoàn viên thanh niên tham gia diệt chuột bảo vệ sản xuất 07/12/2017 [HyperLink19]
49 Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 07/12/2017 [HyperLink19]
48 Về việc triển khai mua tăm nhân đạo giúp đỡ Hội người mù huyện năm 2017 23/11/2017 [HyperLink19]
47 KH giám sát chuyên đề của UBKT đảng uỷ về việc xây dựng, ban hành quy chế làm việc đôi với chi bộ Bất nạo và trường THCS 23/11/2017 [HyperLink19]
46 Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 23/11/2017 [HyperLink19]
45 KH kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hoá năm 2017 23/11/2017 [HyperLink19]
44 V/V kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hoá năm 2017 23/11/2017 [HyperLink19]
1234